ERASMUS + KA229

Synergies for Remigrants Children inclusion  C.R.I.S

Eesmärk:

  • Kiusamisvastase haridus programmi loomine
  • Kasutusele võetakse STEAM meetod (teadus, tehnoloogia, tehnika, kunst, matem)
  • draama
  • laste õigused ja kohustused
  • Arendada 21. sajandi oskusi õpilastel: juhtimis-, probleemide lahendamine oskust
  • arendada praktilist loovust
  • ajaplaneerimist
  • suhtlemisoskust ja ettevõtlikkust.
  • Parandada õpilaste motivatsiooni õppimisse
  • kaotada keelebarjäärid.

Sihtgrupp: 8–12-aastased