1.- 4. klass hakkavad projekti raames tegema LAPBOOKE partnerriikide kohta

Autorid Adeele Kukk ja Lilian-Lisette Kumel

C.R.I.S partnerriikide tundma õppimine (Eesti, Leedu, Rumeenia, Tšehhi, Türgi, Hispaania) Õpilased valmistavad liikuvad raamatud e. LAPBOOKID.

Klassides võimalus keerutada LOOSIRATAS:

LAPBOOK: Tutvustav video    Prinditavad failid LAPBOOKI tegemiseks

UURIMISTÖÖ: uuriva osa võib teha individuaalsena või rühmatööna. Urimistöös peaks kajastuma:

 • Riigi nimi
 • Kaart
 • Lipp
 • Suurimad linnad, pealinn
 • Rahvuslikud sümblid(lind, loom, toit jne)
 • Traditsioonid
 • Muu (kui leiate huvitavat informatsiooni, mida võiks lisada)

TÄHTAEG: 15.-19. VEEBRUAR (Sellel nädalal võiksid klassides toimuda tööde esitlused)

AINETEVAHELINE LÕIMING: arvuti, käsitöö, kunstiõpetus, loodusõpetus, eesti keel, inimeseõpetus.

 • Areneb koostöö oskus lapsevanema ja lapse vahel
 • Õpilasel avardub silmaring.
 • ARVUTI : * Internetist informatsiooni otsimine * Oskab kasutada õpitud klahvide kombinatsioone (Ctrl+C ja Ctrl+ V) * Oskab orienteerida erinevate internetiakende vahel
 • KUNST/KÄSITÖÖ: * Oskab kujundada oma töö korrektselt ja puhtalt. * Oskab kääridega lõigata sirgelt mööda joont. * Õpilane kasutab oma loovust töö koostatamisel.
 • EESTI KEEL: * Õpilane oskab eristada olulist infot mitteoluliselst. * Õpilane esitab julgelt oma tööd klassile * Oskab kirjtuada selge ja loetava käekirjaga. * Õpilane peab kirjutades kinni õigekirja reeglitest
 • LOODUSÕPETUS: * Avardub õpilase silmaring. * Leiab kaardilt uuritava riigi.
 • INIMESEÕPETUS: * Teab uuritava riigi rahvuslikke sümboleid (lipp, vapp. Rahvus lill, lind, toit, loom, * Tutvub kuue erineva riigi traditsioonidega. (Eesti, Leedu, Rumeenia, Türgi, Hispaania, Tšehhi) * Teab, millist keelt uuritavas riigis räägitakse.”

C.R.I.S partnerriikide tundma õppimine (Eesti, Leedu, Rumeenia, Tšehhi, Türgi, Hispaania) Õpilased valmistavad liikuvad raamatud e. LAPBOOKID. Klassides võimalus keerutada LOOSIRATAS: 24 õpilasele loosiratas: 16 õpilasele loosiratas: LAPBOOK: Tutvustav video    Prinditavad failid LAPBOOKI tegemiseks UURIMISTÖÖ: uuriva osa võib teha individuaalsena või rühmatööna. Urimistöös peaks kajastuma: Riigi nimi Kaart Lipp Suurimad linnad, pealinn Rahvuslikud sümblid(lind, loom,…