Ulakas päkapikk- 3.b klass

Ulakas päkapikk külastas täna 3.B klassi.

Sissejuhatus: Kordame, mis on vahe kiusamisel, konfliktil ja õelal hetkel.
Mõistekaart: Kiusamise liigid: Füüsiline, vaimne, sotsiaalne ja küberkiusamine. (arutelu, mida antud mõisted tähendavad)
Oluline info: Õpilane teab, et abi saab veebikonstaablilt, lapsevanematelt, õpetajatelt, lasteabitelefonilt 116 111

Rühmatöö: Arutelu, mis toetaks õpilasi, keda kiusatakse. Õpilased mõtlevad välja hüüdlauseid kiusamise vastu või sõpruse kohta. Mida teha, et lõpetada kiusamist?

IT/appidmenti.com sõnapilt “Mida sina saad teha nähes kiusamist” , App ChatterPix Kids – Õpilased loovad pildi, millele loevad peale enda välja mõeldud või õpikust/TV valitud hüüdlause sõpruse/kiusamisvastase lause.

Tagasiside päevale: Päeva lõpus vastavad õpilased küsitlusele, kus kirjeldavad enda sõnadega KIUSAMINE, KÜBERKIUSAMINE, toob näiteid, kui nad on kogenud kiusamist internetis, koolis, mänguväljakul.

CharrerPix kidsiga loodud hüüdlaused https://padlet.com/abigailkumel/kukhk5cuhhb6sxo3

Ulakas päkapikk külastas täna 3.B klassi. Sissejuhatus: Kordame, mis on vahe kiusamisel, konfliktil ja õelal hetkel. Mõistekaart: Kiusamise liigid: Füüsiline, vaimne, sotsiaalne ja küberkiusamine. (arutelu, mida antud mõisted tähendavad) Oluline info: Õpilane teab, et abi saab veebikonstaablilt, lapsevanematelt, õpetajatelt, lasteabitelefonilt 116 111 Rühmatöö: Arutelu, mis toetaks õpilasi, keda kiusatakse. Õpilased mõtlevad välja hüüdlauseid kiusamise vastu või sõpruse…