Tegevused, mille kaudu rääkida kiusamisest.

Kuidas rääkida kiusamisest ja milliste tegevuste kaudu

Kiusamisvastased tegevused

Tegevused:

  • Nõustud ei nõustu
  • Kiusamiste liigid
  • Kes sina oled?
  • Mis tundeid tekitab kiusamine?
  • Teha asju teisiti
  • Minu tugivõrgustik

Kuidas rääkida kiusamisest ja milliste tegevuste kaudu Kiusamisvastased tegevused Tegevused: Nõustud ei nõustu Kiusamiste liigid Kes sina oled? Mis tundeid tekitab kiusamine? Teha asju teisiti Minu tugivõrgustik